Home

 

TWiNburgering

 

 

TWiNburgering staat voor Taal en Werk in Nederland

 

 

Wij zetten ons in voor de participatie van nieuwkomers, die in Nederland de weg niet vinden naar activiteiten en werk. Vaak door onvoldoende taalvaardigheid en een gebrek aan kennis van onze cultuur en arbeidsmarkt.

Daardoor missen zij interessante kansen.

 

 

Wij bieden nieuwkomers informatieve, praktijkgerichte taallessen, waarin wordt gepraat over het nieuws, activiteiten en werk. Behalve informeren speelt enthousiasmeren een belangrijke rol.

 

 

Eveneens begeleiden wij nieuwkomers individueel naar een studie, stageplaats of werk en coachen op werknemersvaardigheden. Wij bieden hulp bij solliciteren en ook mensen die een eigen bedrijf willen starten kunnen bij ons terecht.

 

 

Wij zijn actieve netwerkers, altijd op zoek naar interessante contacten en kansen in de omgeving. Zelf creëren we kansen door onze actieve bijdrage aan diverse initiatieven, zoals het opzetten van een Social Enterprise en de organisatie van activiteiten met een internationaal karakter.

Gelukkig weten steeds meer personen, instanties en bedrijven ons te vinden en werken wij inmiddels samen met vele partijen in de regio.

 

 

In de afgelopen jaren hebben wij vele nieuwkomers succesvol begeleid in hun keuze van een opleiding, een taalstage of werkplek. Door onze professionele inzet behalen wij goede resultaten en zien wij tevreden klanten.

NIEUWKOMERS

 

Woont u in Nederland en vindt u het moeilijk om werk te vinden omdat uw Nederlands nog niet goed genoeg is?

 

Durft u niet te werken omdat u bang bent dat u veel taalfouten maakt? Kunt u geen goede sollicitatiebrief schrijven of niet goed met een computer werken? Wij kunnen u helpen.

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor onze producten naar het actuele aanbod.

 

 

GEMEENTEN

Maakt u zich sterk voor een lokale samenleving waarin vluchtelingen/nieuwkomers duurzaam kunnen participeren en integreren?

Ziet u in dat onvoldoende taalvaardigheid en/of werknemersvaardigheden duurzame participatie in de weg staan?

Zoekt u naar wegen om anderstaligen en laaggeletterden uit de bijstand te krijgen en/of te houden?

Wij hebben een effectief en betaalbaar aanbod om u hulp te bieden.

 

 

Wilt u buitenlandse markten aanboren of beter bedienen? Bent u een maatschap-pelijk betrokken ondernemer met oog voor duurzaamheid en kansen voor anderstali-gen? Dit mogelijk ook door de komst van de nieuwe Participatiewet?

 

U kunt uw positie op een internationaler wordende markt versterken door mede-werkers uit andere landen in te schakelen.

 

Heeft u nieuwkomers in dienst en ervaart u problemen in de communicatie?

 

In al deze gevallen kunt u bij ons terecht.

 

Kijk voor onze producten naar het actuele aanbod.

 

 

BEDRIJVEN

Volg ons op twitter

@Twinburgering

Evelyn Hasperhoven

Copyright © TWinburgering

 

 

TWinburgering is CRKBO-gecertificeerd

 

en heeft duidelijke

 

Leveringsvoorwaarden en een

 

Klachtenregeling