Als onderdeel van ons Participatieverklaringstraject organiseren we vaak een Voorzieningenmarkt of een Excursie. Heel zinvol zijn onze bijeenkomsten met en bij het Politiebureau.

Vluchtelingen zijn vaak verbaasd als wij zeggen dat de Politie onze beste vriend is. In hun land van herkomst was dit immers vaak heel anders.