Succesvolle trajecten voor statushouders naar meedoen en werk

Ontwikkeling en Ondersteuning
voor gemeentenvoor bedrijven

Slaagt u er als gemeente niet in om statushouders/nieuwkomers uit de bijstand naar werk te begeleiden? Misschien door tijdgebrek? Of doordat onvoldoende bekend is over de achtergrond of situatie van de persoon in kwestie?

Heeft uw bedrijf medewerkers nodig, maar lukt het u niet om statushouders duurzaam aan het werk te krijgen binnen uw bedrijf?

Op dat moment kan TWiNburgering hulp bieden!

Sinds 2008 bieden wij leertrajecten aan die gebaseerd zijn op de ontwikkeling van de  4 T’s van:

 

Thuis voelen

Leef- en woonsituatie, contacten

Taalvaardigheid

Mondeling en schriftelijk

Talenten

Kennis, vaardigheden, houding en gedrag

Toekomst

Ideeën, wensen en mogelijkheden

Alle leertrajecten in ons aanbod zijn gebaseerd op deze 4 T’s.

leertrajecten TWiNburgering

Participatie verklaringstrajecten

 Dit zijn 2 vergelijkbare producten, waarvan het 2T-Traject gefinancierd wordt vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsbevolking) en het Toekomsttraject door gemeenten / UWV. 

Toekomsttraject/2T traject

 Dit zijn 2 vergelijkbare producten, waarvan het 2T-Traject gefinancierd wordt vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsbevolking) en het Toekomsttraject door gemeenten / UWV. 

Interculturele coaching & taal op de werkvloer

 Een individueel maatwerkproduct dat wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden uit andere culturen.  Een taalstage is bedoeld voor mensen op A1-A2-B1 niveau 

Taalstage

 Een individueel maatwerkproduct dat wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden uit andere culturen.
Een taalstage is bedoeld voor mensen op A1-A2-B1 niveau en duurt over het algemeen 3-6

Taalstage

 Een individueel maatwerkproduct dat wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden uit andere culturen.
Een taalstage is bedoeld voor mensen op A1-A2-B1 niveau en duurt over het algemeen 3-6

Toekomsttraject/2T traject

 Dit zijn 2 vergelijkbare producten, waarvan het 2T-Traject gefinancierd wordt vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsbevolking) en het Toekomsttraject door gemeenten / UWV. 

Samen komen we verder

 

TWiNburgering verdiept zich eerst goed in de persoon achter de klant. Wensen van onze opdrachtgever zijn leidend, maar een goed beeld van de klant en een daarop aangepaste aanpak zijn essentieel om doelstellingen te halen.

Eerst moet aan de randvoorwaarden worden voldaan om mee te kunnen doen of aan het werk te gaan. Deze randvoorwaarden kunnen heel divers zijn en vragen om expertise en kennis van hulpverlening en voorzieningen. Wij werken al jaren goed samen met vele aanbieders van hulp, activiteiten en werk en weten waarnaar we kunnen doorverwijzen als dat nodig is.

Succesverhalen van nieuwkomers

 

 

Door op een cultuur sensitieve wijze doelgericht informatie te geven en vaardigheden te trainen krijgen onze klanten meer zelfvertrouwen. Zij voelen zich daardoor beter toegerust om mee te gaan doen in onze samenleving. Ieder vanuit eigen wensen en capaciteiten.

Wij hebben hiervan vele mooie voorbeelden gezien, o.a. in de zorg, de bouw, de horeca en de detailhandel

 

Over TWiNburgering

 

 TWiNburgering staat voor Taal en Werk in Nederland,

Als tweeling zetten wij ons persoonlijk in om nieuwkomers perspectief te bieden op een betere toekomst. Dit doen wij vanuit onze gecombineerde expertise nu al jaren met veel plezier, creativiteit en bezieling!

 

 

 

nieuwkomers

jaar ervaring

leertrajecten gefaciliteerd

Net zo  enthousiast geworden als wij? Neem dan graag contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

5 + 3 =