Succesvolle trajecten voor nieuwkomers naar meedoen en werk

voor gemeentenvoor bedrijven

Zoekt u als gemeente een deskundige partij die voor u groepstrainingen kan uitvoeren om statushouders voor te bereiden op betaald werk?

Mogelijk omdat het u als gemeente niet lukt om nieuwkomers succesvol en gemotiveerd te laten instromen in de vele vacatures die er zijn?

 

Slaagt u als klantmanager er niet in om nieuwkomers uit de bijstand naar activiteiten of werk te begeleiden?

Misschien door tijdgebrek? Of misschien is onvoldoende bekend over de achtergrond of situatie van de persoon in kwestie? Of weet u niet goed welke mogelijkheden er zijn?

Heeft uw bedrijf medewerkers nodig?

Maar lukt het u niet om een duurzame arbeidsrelatie aan te gaan met statushouders/nieuwkomers?

 In dat geval kan TWiNburgering hulp bieden.

Unieke aanpak

Sinds 2008 bieden wij succesvolle leertrajecten aan voor statushouders/nieuwkomers.

De wensen van onze opdrachtgever zijn leidend.

Om doelstellingen te halen is een goed beeld van de klant en een daarop aangepaste aanpak essentieel.

Onze aanpak is cultuursensitief en wij geven mensen een goede basis en zelfvertrouwen. Dit genereert de juiste energie om aan de slag te gaan en het ook vol te houden. 

Bij individuele trajecten maken wij gebruik van de door onszelf ontwikkelde 4T-methode.

De 4T-methode

Thuis voelen

Leef- en woonsituatie, contacten

Taalvaardigheid

Mondeling en schriftelijk

Talenten

Kennis, vaardigheden, houding en gedrag

Toekomst

Ideeën, wensen en mogelijkheden

leertrajecten TWiNburgering 

Voor gemeenten

Zoekt u als gemeente een deskundige partij die voor u groepstrainingen kan uitvoeren om statushouders voor te bereiden op betaald werk? Mogelijk omdat het u als gemeente niet lukt om nieuwkomers succesvol en gemotiveerd te laten instromen in de vele vacatures die er zijn?

Slaagt u er niet in om statushouders/nieuwkomers voldoende in beeld te krijgen?

En vindt u zelf onvoldoende  tijd om adequate begeleiding aan te bieden

Misschien lukt het u en de partijen die u inzet niet om mensen uit deze doelgroep duurzaam uit de bijstand naar werk te begeleiden?

Of minimaal een begin te maken met het zetten van stappen op de VNG-Participatieladder?

Voor bedrijven

Heeft u gemotiveerde medewerkers nodig?

Maar lukt het u niet om statushouders duurzaam in te zetten binnen uw bedrijf?

Door onbegrip of communicatieproblemen vanwege taalbarrières?

Of doordat de statushouder de Nederlandse werkcultuur onvoldoende kent?

Of misschien wilt u wel nieuwe markten aanboren en daarom uw personeelsbestand meer divers samenstellen?

Voor nieuwkomers

Wil jij beter Nederlands leren?

Heb je advies nodig?

Vind je het lastig om in Nederland te wonen of te werken?

En ben je klaar met de Inburgering?

Vraag dan aan je contactpersoon bij de gemeente of aan je werkgever om hulp. En zeg dat wij jou willen helpen.

Samen komen we verder

 

TWiNburgering is klein. Dat heeft als voordeel dat we flexibel zijn en ons snel kunnen aanpassen aan veranderende wetgeving, beleid en omstandigheden. Maar een nadeel is dat we niet alles zelf kunnen. Dus we zijn genoodzaakt om samen te werken en dat doen we ook graag. Samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners zoeken we voortdurend naar de beste opties. Ons voordeel ten opzichte van nieuwere spelers in ons vakgebied is, dat we ons ‘speelveld’ goed kennen en in de loop der jaren een groot netwerk hebben opgebouwd.

Hier een overzicht van onze verschillende samenwerkingspartners.

Over TWiNburgering

 

 TWiNburgering staat voor Taal en Werk in Nederland,

Als tweeling zetten wij ons persoonlijk in om nieuwkomers perspectief te bieden op een betere toekomst. Dit doen wij vanuit onze gecombineerde expertise met veel plezier, creativiteit en bezieling!

 

 

 

Klanttevredenheid

 

TWiNburgering meet na afronding van haar trajecten de klanttevredenheid van zowel haar deelnemers/ cursisten als van haar opdrachtgevers. Op aanvraag kunnen wij hierover per traject meer details geven.

Blijkens anonieme klanttevredenheidsonderzoeken  – die TWiNburgering  standaard uitvoert na afronding van elk traject –  zijn deelnemers/cursisten uiterst tevreden over de inhoud en vorm van onze trajecten. Als er verbeterpunten worden genoemd grijpt TWiNburgering deze aan als gratis advies om haar trajecten  verder te verbeteren.

Onze opdrachtgevers (gemeenten in de regio) waarderen vooral onze kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid. In 2021  ontving TWiNburgering bij een klanttevredenheidsonderzoek onder haar opdrachtgevers de maximale scores met daarbij de volgende toelichtingen:

‘Groot inzicht in en zeer goede kennis van de diverse leefdomeinen van Statushouders. Efficiëntie wordt gekoppeld aan grote mate van medemenselijkheid’.

‘Zonder uitzondering altijd positieve feedback vanuit cliënten ontvangen’.

Gemeente Gooise Meren

Klantmanager

‘Door jullie kennis en ervaring, kunnen jullie goed maatwerk leveren’.

‘Degelijk onderzoek naar de mogelijkheden en belemeringen van de kandidaat.’

Gemeente Hilversum

Klantmanager

‘De training heeft kwaliteit omdat het heel praktisch is en ook de randvoorwaarden, die maken dat iemand kan acteren in werk, voldoende aan bod komen’.

Werkleerbedrijf Lucrato

Consulent WZD

Onze opdrachtgevers

Succesvolle groeps-trajecten sinds 2017

jaren ervaring

Succesvolle individuele trajecten sinds 2017

Succesverhalen van nieuwkomers

Aan het eind van een traject bij TWiNburgering hebben kandidaten vaak minimaal meer Nederlandse mensen leren kennen én deelgenomen aan activiteiten in de buurt. Dat kan voor nieuwkomers al een groot verschil maken en hen helpen bij hun integratie en het verbeteren van hun taalvaardigheid.

 Wat wij mooi vinden om te zien is dat kandidaten bij ons sterker en gemotiveerder worden door te gaan meedoen in de samenleving. Gevoelens van eenzaamheid nemen af en energie en eigenwaarde nemen toe.

De SUCCESVERHALEN van onze kandidaten kunnen we naast MEEDOEN groeperen onder deze 3 noemers:

Enthousiast of nieuwgierig geworden?

Neem dan graag contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

1 + 9 =

TWiNburgering ondersteunt

 

Studenten in Afrika bij hun opleiding tot docent via de Stichting www.educationrunway.nl

Projecten op het gebied van duurzaamheid.

Een inspiratiebron voor ons werk zijn de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vooral nummer 10: Vermindering van ongelijkheid.