TWiNburgering voor Gemeenten

TWiNburgering biedt ondersteuning bij het begeleiden van nieuwkomers met de volgende trajecten.

Naast deze trajecten kan TWiNburgering leertrajecten op maat samenstellen, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Stuur ons een mail en stel ons uw vraag. Of bel ons even. Wij denken graag mee en doen op verzoek een passend aanbod.

Onder alle aangeboden Trajecten zijn de uitvoerige beschrijvingen in PDF te bekijken en te downloaden. Voor aanmeldingen kan het Aanmeldingsformulier gebruikt worden

Op al onze trajecten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op basis van onze registratie in het CRKBO zijn wij vrijgesteld van BTW.

STERK voor WERK groepstrainingen

De 4 workshops bereiden voor op betaald werk in Nederland. De deelnemers begrijpen na afloop beter wat er van hen wordt verwacht en werkgevers krijgen beter gemotiveerde mensen. Dit leidt vaker tot duurzame uitstroom uit de uitkering.

Intake en Advies

TWiNburgering doet een uitvoerige intake met behulp van haar 4-T-methode en brengt daarna een advies uit over het wel of niet inzetten van een eigen traject met motivatie en Plan van Aanpak..

Aanmeldingsformulier

Kan hier gedownload worden en digitaal worden ingevuld en toegestuurd, bij voorkeur via een ‘beveiligde omgeving’ naar info@twinburgering.nl.

Individuele Maatwerk Trajecten (IMT)

TWiNburgering biedt begeleiding en coaching op maat aan op alle levensdomeinen, zodat klant (meer) gaat leren en participeren en zo een beter vooruitzicht krijgt op (betaald) werk.

Nazorg

In te zetten na afloop van een traject, voor de borging van de successen en om terugval (persoonlijk of in de uitkering) te voorkomen.

Taalstage

Wij zoeken een stageplek op maat en begeleiden kandidaat en stagebieder gedurende de stageperiode. Klant leert daardoor de werkcultuur kennen, ontwikkelt (mondelinge) taalvaardigheid en werknemersvaardigheden.