TWiNburgering voor Gemeenten

TWiNburgering biedt ondersteuning bij het begeleiden van nieuwkomers met de volgende trajecten.

Naast deze trajecten kan TWiNburgering leertrajecten op maat samenstellen, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Stuur ons een mail en stel ons uw vraag. Of bel ons even. Wij denken graag mee en doen op verzoek een passend aanbod.

Onder alle aangeboden Trajecten zijn de uitvoerige beschrijvingen in PDF te bekijken en te downloaden. Voor aanmeldingen kan het Aanmeldingsformulier gebruikt worden

Op al onze trajecten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op basis van onze registratie in het CRKBO zijn wij vrijgesteld van BTW.

STERK voor WERK groepstrainingen

De 4 workshops bereiden voor op betaald werk in Nederland. De deelnemers begrijpen na afloop beter wat er van hen wordt verwacht en werkgevers krijgen beter gemotiveerde mensen. Dit leidt vaker tot duurzame uitstroom uit de uitkering.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

De Module Arbeidsmarkt en Participatie is vanaf 1 januari 2022 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor statushouders.

Traject toekomst voor Eritreeërs

Dit traject bieden wij aan in samenwerking met een cultuurspecialist. Het is  een absolute  must voor deze doelgroep om Nederland  beter te begrijpen en in te zien wat er van je wordt verwacht.

Individuele maatwerktrajecten

Uw klant wordt goed in beeld gebracht en stijgt ten minste één trede op de VNG-Participatieladder, maar liefst meer. U ontvangt geregeld rapportages en advies.

Participatie verklaringstraject (voor groepen)

Dit is een onderdeel van de verplichte Inburgering. Deelnemers ondertekenen hierna goed geïnformeerd en gemotiveerd de Participatieverklaring.

Taalstage

Uw klant gaat na een brede intake op de 4 T’s aan de slag op een passende perspectief biedende leerwerkplek.