TWiNburgering voor Gemeenten

Zoekt u een deskundige partij die voor u de MAP en het PVT in de nieuwe wet Inburgering kan uitvoeren? Mogelijk omdat u kennis van de lokale arbeidsmarkt, ervaring met de partijen die daarin een rol spelen en/of didactische vaardigheden mist?

Slaagt u er niet in om statushouders/nieuwkomers voldoende in beeld te krijgen?

En vindt u zelf onvoldoende  tijd om adequate begeleiding aan te bieden?

Misschien lukt het u en de partijen die u inzet niet om mensen uit deze doelgroep duurzaam uit de bijstand naar werk te begeleiden?

Of minimaal een begin te maken met het zetten van stappen op de VNG-Participatieladder?

TWiNburgering biedt ondersteuning bij het begeleiden van nieuwkomers met de volgende trajecten.

Naast deze trajecten kan TWiNburgering leertrajecten op maat samenstellen, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Stuur ons een mail en stel ons uw vraag. Of bel ons even. Wij denken graag mee en doen op verzoek een passend aanbod.

Onder alle aangeboden Trajecten zijn de uitvoerige beschrijvingen in PDF te bekijken en te downloaden. Voor aanmeldingen kan het Aanmeldingsformulier gebruikt worden

Op al onze trajecten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op basis van onze registratie in het CRKBO zijn wij vrijgesteld van BTW.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

De Module Arbeidsmarkt en Participatie is vanaf 1 januari 2022 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor statushouders.

Individuele maatwerktrajecten

Uw klant wordt goed in beeld gebracht en stijgt ten minste één trede op de VNG-Participatieladder, maar liefst meer. U ontvangt geregeld rapportages en advies.

Traject toekomst voor Eritreeërs

Dit traject bieden wij aan in samenwerking met een cultuurspecialist. Het is  een absolute  must voor deze doelgroep om Nederland  beter te begrijpen en in te zien wat er van je wordt verwacht.

Participatie verklaringstraject (voor groepen)

Dit is een onderdeel van de verplichte Inburgering. Deelnemers ondertekenen hierna goed geïnformeerd en gemotiveerd de Participatieverklaring.

Taalstage

Uw klant gaat na een brede intake op de 4 T’s aan de slag op een passende perspectief biedende leerwerkplek.  

Toekomsttraject (voor groepen)

Uw klant begrijpt Nederland na dit traject veel beter, waardoor duurzame participatie echt gaat lukken. Het traject wordt afgesloten met een persoonlijk plan.