TWiNburgering voor bedrijven

Heeft u gemotiveerde medewerkers nodig?

Maar lukt het u niet om statushouders duurzaam in te zetten binnen uw bedrijf?

Door onbegrip of communicatieproblemen vanwege taalbarrières?

Of doordat de statushouder de Nederlandse werkcultuur onvoldoende kent?

Of misschien wilt u wel nieuwe markten aanboren en daarom uw personeelsbestand meer divers samenstellen?

TWiNburgering biedt ondersteuning bij het begeleiden van nieuwkomers met de volgende trajecten.

Naast deze trajecten kan TWiNburgering leertrajecten op maat samenstellen, afhankelijk van uw wensen en behoeften..

Stuur ons een mail en stel ons uw vraag. Of bel ons even. Wij denken graag mee en doen op verzoek een passend aanbod.

Informatiedag over een bedrijf of branche

Samen met u organiseren wij een dag(deel) gericht op promotie van uw bedrijf(stak). Dit doen wij doel- en doelgroepgericht.

Taal op de werkvloer

Deze trainingen worden altijd in overleg en op maat aangeboden en worden individueel of aan een  groepje gegeven. Ze zijn gericht op het verbeteren van de  taalvaardigheid van en de communicatie met nieuwkomer(s).

Hier werkt het zo

 Samen met  u organiseren wij een dag(deel) met informatie op maat voor nieuwkomers die u in dienst wilt nemen.  Dit voorkomt veel onduidelijkheden in de arbeidsrelatie.