Over TWiNburgering

Ellen Reitsema

 

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen uit andere culturen.

Ik ben opgegroeid in een ‘wit’ dorp, maar soms kwamen er kinderen op school die geadopteerd waren en niet uit Nederland kwamen. Dat vond ik interessant! Hoe was hun leven daar? Wat vonden zij van Nederland? Ik hield ervan om daarover met ze te praten en me in hun leefwereld te verdiepen.

Toen ik jaren later als HR-adviseur het project Diversiteitbeleid bij Nuon mocht leiden, ontdekte ik dat er in Nederland een groot arbeidspotentieel is, dat onvoldoende wordt benut. Allemaal nieuwkomers, veelal vluchtelingen maar ook Marokkaanse en Turkse mensen die thuis zitten, maar dolgraag zouden willen werken en meedoen. Wat zonde! Het voelde voor mij als een uitdaging om hieraan iets te doen.

Eerst onderzocht ik wat er al gebeurde, o.a. door 3 jaar als maatschappelijk begeleider vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk te doen. En eerlijk is eerlijk, er gebeurt veel. Alleen ik had het gevoel dat het beter moest en kon.

Evelyn Hasperhoven

 

Sinds mijn jeugd vond ik het leuk om mensen iets te leren. Nadat ik was afgestudeerd als docent Nederlands was er geen werk in het onderwijs. Gelukkig kon ik in Amsterdam aan de slag bij de Sociale Verzekeringsbank op de Afdeling Internationale Regelingen. In de spreekkamer ontmoette ik daar mensen uit alle delen van de wereld. En ik zag de behoefte en potentie bij velen om een zinvolle bijdrage te leveren aan onze toen nog redelijk eenzijdige Nederlandse cultuur.

In mijn opleiding en werk daarna als vestigingsopleider leerde ik opleidingen ontwikkelen en geven. Daarbij ontdekte  ik dat ik mensen echt enthousiast kon maken. Ik kreeg hierdoor steeds meer de behoefte om mijn kennis en kunde in te zetten voor nieuwkomers in Nederland.

 

 

 

Uiteindelijk besloten we samen om in 2008 het bedrijf TWiNburgering op te richten. Wij wilden professioneel ondersteuning bieden aan mensen uit andere culturen, die het op eigen kracht niet redden.

We startten met vrouwengroepen, eerst in Bussum en Naarden. Het isolement en de problemen van de vrouwen, die onze lessen bezochten, waren vaak schrijnend. Uitgehuwelijkt, zonder familie in de buurt, kinderen en een partner die allemaal Nederlands spraken, problemen met de Nederlandse cultuur en met de opvoeding van de kinderen, angst, onzekerheid, machteloosheid. Kortom, er was werk aan de winkel!

Door ons te verbinden met deze vrouwen – en later ook met mannelijke cursisten – leerden wij veel over de noden en behoeften bij onze doelgroep. Wij slaagden erin om deze mensen te begrijpen, te informeren en perspectief te bieden. En we kregen daar veel waardering, maar vooral interessante kennis over culturen voor terug.

 

Enthousiast of nieuwgierig geworden?

Neem dan graag contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

2 + 11 =